Vindmøller ved Overgaard og Sødring

Til alle med interesse i vindmøller ved Overgaard og Sødring!

Fordebat om 46 nye vindmøller ved Overgaard er nu i gang i 4 uger fra den 5. april til den 3. maj 2017. Et 8 sider langt debatoplæg, med beskrivelse af projektet og den kommende planlægning, kan downloades fra informationssiden: http://plan.randers.dk/overgaard

Besked fra Planafdelingen fra Randers Kommune d. 5. april 2017:
Randers Kommune igangsætter hermed fire ugers fordebat fra den 5. april til den 3. maj 2017, om etablering af 46 nye vindmøller ved Overgaard i Randers Kommune.

Debatten er også annonceret på papir i Hadsund Folkeblad i går, og i Randers Onsdag i dag.

Dokumenter:
> Følgebrev
> Debatoplæg
> Planægning for vindmøller ved overgaard

Vindmøller Overgaard

Vindmøller ved Overgaard (mellem Sødring og Bjerre)

Randers Kommune har initieret planlægning af nyt vindmølleområde ved Overgaard møllepark samt evt. udskiftning af eksisterende møller.

Sødring Udbyhøj Borgerforening har i den forbindelse været inviteret til orienterende møde i planafdelingen på Randers Kommune. Dette er, set fra et borgersynspunkt, en klar forbedring i forhold til den dialog, der bør være mellem borgere og myndigheder i en sådan proces.

Vi opfordrer alle med interesse heri til at følge processen og deltage i de møder, der annonceres.

Mølleprojektet ved Overgaard er nu i fordebat. Fra den 16. november til den 14. december. Meningen med denne fordebat er at indkalde forslag til hvad den kommende VVM-redegørelse skal belyse. Og det kan man sende forslag ind til kommunen om, altså med deadline den 14.12.

Som noget nyt vil man i fordebat-perioden afholde et borgermøde, altså ikke som en diskussion af selve projektet, men som diskussion af eller forslag til hvad en kommende VVM skal belyse.
Det finder sted i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november kl. 19.

Her kan du læse mere om projektet:
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/fordebat-projekt-for-nye-vindmoeller-ved-overgaard/