Alle indlæg af borger

Lokalt udviklingsprojekt “Partnerskab Udbyhøj”

– et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

Naturpark Randers Fjord, startede i efteråret 2015 et forprojekt der skulle undersøge muligheden for at etablere et besøgscenter på en central lokalitet i naturparken.
Sammen med Kyst- og Fjordcentret i Voer og Naturcentret i Randers er Udbyhøj Lystbådehavn oplagt som formidlingslokalitet i Naturpark Randers Fjord.

Naturpark Randers Fjord

Efter flere møder og workshops samt en inspirationstur (med deltagere fra bl.a. Naturpark Randers Fjord, Randers Kommune, lokale borgere, foreningener og forretninger) fremlagde gruppen idéer og ønsker til formidlingslokaler på havnen. En af udfordringerne var placering ift. andre interesser, og derfor diskuteredes muligheden for en bygning der på en eller anden måde var mobil.

Kanonbåden
Arkitekten greb idéerne og udfordringerne, og valgte at søge inspiration i fortiden. I 1801 opretter man et skanseanlæg for at beskytte fjorden under Englandskrigen, og kanonbåde bliver en del af skibstrafikken i Udbyhøj.

Idéen er at genskabe kanonbåden i form af undervisningslokale / formidlingscenter / mødelokale, der kan sejle ud på fjorden, og på den måde skabe en tæt kontakt til vandområdet, som har meget at byde på.

Kanonbåden skal have en fast plads i havnen, med mulighed for bugsering rundt på fjorden. Det skal være et sted der kan bruges af borgere, foreninger, gæster, skoler/institutioer, kajakroere, lystfiskere, sejlere osv. Idéen er at selve lokalet er aflåst i fastsatte tidsrum, men at der er frit tilgængeligt på udsigtsplatformen.

I “Partnerskab Udbyhøj” er der stor begejsting for den helt fantasktiske og ikke mindst unikke idé, der kan sætte Udbyhøj og Naturpark Randers Fjord på landkortet!

Næste fase bliver at søge penge og fonde til gennemførelse af projektet. Det står Naturpark Randers Fjord i spidsen for, og med fortsat lokal opbakning er der optimisme at spore! Der er pt. ikke fastlagt nøjagtig tidsplan for forløbet.

Evt. spørgsmål til projektet kan rettes til:
Vibeke Plauborg eller Christian Heibel Godsk

Vindmøller ved Overgaard og Sødring

Til alle med interesse i vindmøller ved Overgaard og Sødring!

Fordebat om 46 nye vindmøller ved Overgaard er nu i gang i 4 uger fra den 5. april til den 3. maj 2017. Et 8 sider langt debatoplæg, med beskrivelse af projektet og den kommende planlægning, kan downloades fra informationssiden: http://plan.randers.dk/overgaard

Besked fra Planafdelingen fra Randers Kommune d. 5. april 2017:
Randers Kommune igangsætter hermed fire ugers fordebat fra den 5. april til den 3. maj 2017, om etablering af 46 nye vindmøller ved Overgaard i Randers Kommune.

Debatten er også annonceret på papir i Hadsund Folkeblad i går, og i Randers Onsdag i dag.

Dokumenter:
> Følgebrev
> Debatoplæg
> Planægning for vindmøller ved overgaard

Vindmøller Overgaard

Vindmøller ved Overgaard (mellem Sødring og Bjerre)

Randers Kommune har initieret planlægning af nyt vindmølleområde ved Overgaard møllepark samt evt. udskiftning af eksisterende møller.

Sødring Udbyhøj Borgerforening har i den forbindelse været inviteret til orienterende møde i planafdelingen på Randers Kommune. Dette er, set fra et borgersynspunkt, en klar forbedring i forhold til den dialog, der bør være mellem borgere og myndigheder i en sådan proces.

Vi opfordrer alle med interesse heri til at følge processen og deltage i de møder, der annonceres.

Mølleprojektet ved Overgaard er nu i fordebat. Fra den 16. november til den 14. december. Meningen med denne fordebat er at indkalde forslag til hvad den kommende VVM-redegørelse skal belyse. Og det kan man sende forslag ind til kommunen om, altså med deadline den 14.12.

Som noget nyt vil man i fordebat-perioden afholde et borgermøde, altså ikke som en diskussion af selve projektet, men som diskussion af eller forslag til hvad en kommende VVM skal belyse.
Det finder sted i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november kl. 19.

Her kan du læse mere om projektet:
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/fordebat-projekt-for-nye-vindmoeller-ved-overgaard/