Alle indlæg af Vibeke

Generalforsamling – Tirsdag d. 19. november 2019

Sødring Udbyhøj Borgerforening afholder ordinær generalforsamling med fællesspisning først.

Fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs (fra Dalbyover Kro)
i Sødring forsamlingshus

Tirsdag d. 19. november 2019

Dagsorden ifl. vedtægter
indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.På vibeke.plauborg@gmail.com eller sms på 25776315

Spisning kl. 18.00
Tilmelding nødvendigt. Senest fredag. d. 15-11-19
på mobil: 25776315 (gerne sms)

Generalforsamling kl. 19.00

Hvis du ønsker at støtte foreningen, så blive medlem med et
personligt medlemskab for 50 kr. som gør, at vi som forening kan
arbejde for at gøre noget for dig og din by.

Du kan betale med MobilPay på: 18119 og det vil være en stor hjælp
Når vi modtager 50 kr. fra dig og så registrerer vi dig som medlem.

Skriv gerne dit navn i kommentarfeltet, hvis det ikke er dig der er
registreret på mobilnummeret, samt din vej og husnummer.

Opslaget kan findes her

Generalforsamling for Landvindingslaget Raaby-Tørring Enge

Landvindingslaget Raaby Tørring Enge er glad for denne mulighed for at informere om digelagets historie, økonomi og aktuelle planer.

Bestyrelsen består pt. af følgende:

  • Formand Bjarne Lykkemark, Grejsvang 41, Råby 8970 Havndal. Mobil: 51617534 Mail: bly@ramboll.com.
  • På valg i 2020. Suppleant Niels Møller, Sønderheden, Råby. Begge valgt for Råby Tørring området.
  • Medlem Ole Clausen, Udbyhøjvej, Udbyhøj, 8970 Havndal. Mobil 61743407 På valg i 2021. Suppleant Thomas Jensen, Demstrup. Begge valgt for Udbyhøjområdet.
  • Medlem Svend Aage Andersen, Udbyhøjvej, Råby, 8970 Havndal. Mobil 60187780 På valg i 2022. Suppleant Jens Agner Rasmussen, Råby. Begge valgt for Råby Tørring området.
  • Pumpepasser Lars Naundrup, Dalbyover. Mobil 29904904.

Alle indgår vi i beredskabsplanen for Udbyhøj.

Er der spørgsmål kan I altid kontakte bestyrelsen.

Vedlagt findes følgende fra generalforsamlingen:

  • Referat fra generalforsamlingen med
  • bilag 1: Formandens beretning med regnskab 2018 og budgetter for 2019 og 2020.
  • og bilag 2: Geopartners indlæg med gennemgang af de nye vedtægter.
  • De nye vedtægter
  • Forretningsorden for bestyrelsen

Har du/I spørgsmål ring da gerne.

Herved findes referater og filer fra mødet:

Forretningsorden

Referat

Formandens beretning

Vedtægt for Landvindingslaget Raaby

Vedtægtsændringer