Kategoriarkiv: Aktuelt

Generalforsamling – Tirsdag d. 19. november 2019

Sødring Udbyhøj Borgerforening afholder ordinær generalforsamling med fællesspisning først.

Fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs (fra Dalbyover Kro)
i Sødring forsamlingshus

Tirsdag d. 19. november 2019

Dagsorden ifl. vedtægter
indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.På vibeke.plauborg@gmail.com eller sms på 25776315

Spisning kl. 18.00
Tilmelding nødvendigt. Senest fredag. d. 15-11-19
på mobil: 25776315 (gerne sms)

Generalforsamling kl. 19.00

Hvis du ønsker at støtte foreningen, så blive medlem med et
personligt medlemskab for 50 kr. som gør, at vi som forening kan
arbejde for at gøre noget for dig og din by.

Du kan betale med MobilPay på: 18119 og det vil være en stor hjælp
Når vi modtager 50 kr. fra dig og så registrerer vi dig som medlem.

Skriv gerne dit navn i kommentarfeltet, hvis det ikke er dig der er
registreret på mobilnummeret, samt din vej og husnummer.

Opslaget kan findes her

Lokalt udviklingsprojekt “Partnerskab Udbyhøj”

– et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

Naturpark Randers Fjord, startede i efteråret 2015 et forprojekt der skulle undersøge muligheden for at etablere et besøgscenter på en central lokalitet i naturparken.
Sammen med Kyst- og Fjordcentret i Voer og Naturcentret i Randers er Udbyhøj Lystbådehavn oplagt som formidlingslokalitet i Naturpark Randers Fjord.

Naturpark Randers Fjord

Efter flere møder og workshops samt en inspirationstur (med deltagere fra bl.a. Naturpark Randers Fjord, Randers Kommune, lokale borgere, foreningener og forretninger) fremlagde gruppen idéer og ønsker til formidlingslokaler på havnen. En af udfordringerne var placering ift. andre interesser, og derfor diskuteredes muligheden for en bygning der på en eller anden måde var mobil.

Kanonbåden
Arkitekten greb idéerne og udfordringerne, og valgte at søge inspiration i fortiden. I 1801 opretter man et skanseanlæg for at beskytte fjorden under Englandskrigen, og kanonbåde bliver en del af skibstrafikken i Udbyhøj.

Idéen er at genskabe kanonbåden i form af undervisningslokale / formidlingscenter / mødelokale, der kan sejle ud på fjorden, og på den måde skabe en tæt kontakt til vandområdet, som har meget at byde på.

Kanonbåden skal have en fast plads i havnen, med mulighed for bugsering rundt på fjorden. Det skal være et sted der kan bruges af borgere, foreninger, gæster, skoler/institutioer, kajakroere, lystfiskere, sejlere osv. Idéen er at selve lokalet er aflåst i fastsatte tidsrum, men at der er frit tilgængeligt på udsigtsplatformen.

I “Partnerskab Udbyhøj” er der stor begejsting for den helt fantasktiske og ikke mindst unikke idé, der kan sætte Udbyhøj og Naturpark Randers Fjord på landkortet!

Næste fase bliver at søge penge og fonde til gennemførelse af projektet. Det står Naturpark Randers Fjord i spidsen for, og med fortsat lokal opbakning er der optimisme at spore! Der er pt. ikke fastlagt nøjagtig tidsplan for forløbet.

Evt. spørgsmål til projektet kan rettes til:
Vibeke Plauborg eller Christian Heibel Godsk

Vindmøller ved Overgaard og Sødring

Til alle med interesse i vindmøller ved Overgaard og Sødring!

Fordebat om 46 nye vindmøller ved Overgaard er nu i gang i 4 uger fra den 5. april til den 3. maj 2017. Et 8 sider langt debatoplæg, med beskrivelse af projektet og den kommende planlægning, kan downloades fra informationssiden: http://plan.randers.dk/overgaard

Besked fra Planafdelingen fra Randers Kommune d. 5. april 2017:
Randers Kommune igangsætter hermed fire ugers fordebat fra den 5. april til den 3. maj 2017, om etablering af 46 nye vindmøller ved Overgaard i Randers Kommune.

Debatten er også annonceret på papir i Hadsund Folkeblad i går, og i Randers Onsdag i dag.

Dokumenter:
> Følgebrev
> Debatoplæg
> Planægning for vindmøller ved overgaard