Kategoriarkiv: Aktuelt

Vindmøller Overgaard

Vindmøller ved Overgaard (mellem Sødring og Bjerre)

Randers Kommune har initieret planlægning af nyt vindmølleområde ved Overgaard møllepark samt evt. udskiftning af eksisterende møller.

Sødring Udbyhøj Borgerforening har i den forbindelse været inviteret til orienterende møde i planafdelingen på Randers Kommune. Dette er, set fra et borgersynspunkt, en klar forbedring i forhold til den dialog, der bør være mellem borgere og myndigheder i en sådan proces.

Vi opfordrer alle med interesse heri til at følge processen og deltage i de møder, der annonceres.

Mølleprojektet ved Overgaard er nu i fordebat. Fra den 16. november til den 14. december. Meningen med denne fordebat er at indkalde forslag til hvad den kommende VVM-redegørelse skal belyse. Og det kan man sende forslag ind til kommunen om, altså med deadline den 14.12.

Som noget nyt vil man i fordebat-perioden afholde et borgermøde, altså ikke som en diskussion af selve projektet, men som diskussion af eller forslag til hvad en kommende VVM skal belyse.
Det finder sted i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november kl. 19.

Her kan du læse mere om projektet:
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/fordebat-projekt-for-nye-vindmoeller-ved-overgaard/