INDKALDELSE: Generalforsamling for Landvindingslauget Raaby Tørring Enge

Sted: Øster Tørslev Fritidslokaler – Stangerumvej 12, 8983 Gjerlev J
Tidspunkt: Torsdag d. 26 November kl. 19.00

Bemærk: Maks 100 deltagere – Kun én deltager pr husstand

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Behandling af indkommet forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil i løbet af generalforsamlingen blive afholdt en kaffepause.

Deltagelse meddeles til formanden pr mail på bly@ramboll.com

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægternes pkt 9.

Indkommet forslag til vedtægtsændringer samt regnskab og budget kan rekvireres ved formanden på bly@ramboll.com eller 51617534.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER KAN FINDES HER