Lokalt udviklingsprojekt “Partnerskab Udbyhøj”

– et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

Naturpark Randers Fjord, startede i efteråret 2015 et forprojekt der skulle undersøge muligheden for at etablere et besøgscenter på en central lokalitet i naturparken.
Sammen med Kyst- og Fjordcentret i Voer og Naturcentret i Randers er Udbyhøj Lystbådehavn oplagt som formidlingslokalitet i Naturpark Randers Fjord.

Naturpark Randers Fjord

Efter flere møder og workshops samt en inspirationstur (med deltagere fra bl.a. Naturpark Randers Fjord, Randers Kommune, lokale borgere, foreningener og forretninger) fremlagde gruppen idéer og ønsker til formidlingslokaler på havnen. En af udfordringerne var placering ift. andre interesser, og derfor diskuteredes muligheden for en bygning der på en eller anden måde var mobil.

Kanonbåden
Arkitekten greb idéerne og udfordringerne, og valgte at søge inspiration i fortiden. I 1801 opretter man et skanseanlæg for at beskytte fjorden under Englandskrigen, og kanonbåde bliver en del af skibstrafikken i Udbyhøj.

Idéen er at genskabe kanonbåden i form af undervisningslokale / formidlingscenter / mødelokale, der kan sejle ud på fjorden, og på den måde skabe en tæt kontakt til vandområdet, som har meget at byde på.

Kanonbåden skal have en fast plads i havnen, med mulighed for bugsering rundt på fjorden. Det skal være et sted der kan bruges af borgere, foreninger, gæster, skoler/institutioer, kajakroere, lystfiskere, sejlere osv. Idéen er at selve lokalet er aflåst i fastsatte tidsrum, men at der er frit tilgængeligt på udsigtsplatformen.

I “Partnerskab Udbyhøj” er der stor begejsting for den helt fantasktiske og ikke mindst unikke idé, der kan sætte Udbyhøj og Naturpark Randers Fjord på landkortet!

Næste fase bliver at søge penge og fonde til gennemførelse af projektet. Det står Naturpark Randers Fjord i spidsen for, og med fortsat lokal opbakning er der optimisme at spore! Der er pt. ikke fastlagt nøjagtig tidsplan for forløbet.

Evt. spørgsmål til projektet kan rettes til:
Vibeke Plauborg eller Christian Heibel Godsk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *