Sødring Kirke

Østjylland er det område i Danmark, hvor der er flest bevarede middelalderkirker. Rent kirkehistorisk er Østjylland et særdeles interessant område, da det hører til et af de rigeste i landet, hvad angår kalkmalerier.

Sødring Kirke er et eksempel herpå. Her har en af middelalderens allerdygtigste kalkmalere – kaldet “Sødring-maleren” malet de flotte kalkmalerier, som er over 500 år gamle.

Kirken ligger lige ved siden af Sødringholm Gods.