Om byen

Udbyhøj Nord hed oprindeligt Vasehuse og er omkring 400 år gammel. Navnet hentyder til den samling af huse der har ligget langs vasen, som var et tagrørs-armeret vejstykke.

Udbyhøj ligger ude i det flade marine forland, hvor fjorden munder ud i Kattegat. Den vide horisont og vandets nærhed er stærkt medvirkende til lysets skarphed.

Færgen og fiskeriet har spillet en væsenlig rolle som næringsvej for byens indbyggere. Men også landbrug og nærheden til herregården Sødringholm har været bestemmende for livet i byen.

Bygningshistorien tegner et meget broget og varieret billede. Bl.a. kan nævnes den gamle købmandsgård midt på Færgevej, som i tidens løb har haft erhvervene handel. landbrug og krostue. Nabo til købmandsgården er den gamle rutebilstation med sin tre fags brede “tempelgavl”, og videre mod havnen finder man den gamle toldassistentbolig med mange flotte bygningsdetaljer og bæver-skiffertag.

Iflg. Danmarks Statisk var der pr. 1. januar 2014 226 indbyggere i Udbyhøj Vasehuse.