Vindmøller Overgaard

Vindmøller ved Overgaard (mellem Sødring og Bjerre)

Randers Kommune har initieret planlægning af nyt vindmølleområde ved Overgaard møllepark samt evt. udskiftning af eksisterende møller.

Sødring Udbyhøj Borgerforening har i den forbindelse været inviteret til orienterende møde i planafdelingen på Randers Kommune. Dette er, set fra et borgersynspunkt, en klar forbedring i forhold til den dialog, der bør være mellem borgere og myndigheder i en sådan proces.

Vi opfordrer alle med interesse heri til at følge processen og deltage i de møder, der annonceres.

Mølleprojektet ved Overgaard er nu i fordebat. Fra den 16. november til den 14. december. Meningen med denne fordebat er at indkalde forslag til hvad den kommende VVM-redegørelse skal belyse. Og det kan man sende forslag ind til kommunen om, altså med deadline den 14.12.

Som noget nyt vil man i fordebat-perioden afholde et borgermøde, altså ikke som en diskussion af selve projektet, men som diskussion af eller forslag til hvad en kommende VVM skal belyse.
Det finder sted i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november kl. 19.

Her kan du læse mere om projektet:
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/fordebat-projekt-for-nye-vindmoeller-ved-overgaard/