Velkommen

– til Sødring Udbyhøj Borgerforening 🙂 Hent vores velkomstfolder her!


Generalforsamling for Landvindingslauget Raaby Tørring Enge

Sted: Øster Tørslev Fritidslokaler – Stangerumvej 12, 8983 Gjerlev J
Tidspunkt: Torsdag d. 26 November kl. 19.00

Bemærk: Maks 100 deltagere – Kun én deltager pr husstand

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Behandling af indkommet forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil i løbet af generalforsamlingen blive afholdt en kaffepause.

Deltagelse meddeles til formanden pr mail på bly@ramboll.com

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægternes pkt 9.

Indkommet forslag til vedtægtsændringer samt regnskab og budget kan rekvireres ved formanden på bly@ramboll.com eller 51617534.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER KAN FINDES HER


Udbyhøj er perlen, der ligger ved udmundingen af Randers Fjord. Her sejler en af Danmarks få kabelfærger. Byen er omkranset af en flot natur, hvor det flade landskab vidner om tiden som havbund i stenalderen.

Sødring der ligger på en bakke, har således været en ø i havet. Ydermere har godset Sødringholm formodentlig eksisteret i et par hundrede år før Århus bispesædets historiske optegnelser fra 1200-tallet.

Siden 2011 har området været kendt for at arrangere store festligheder, Nak & Æd, Dyk & Pløk, Septembermarked, Randers Fjord Festival – et vellykket samarbejde mellem Sødring Udbyhøj Borgerforening og flere andre lokale foreninger, der lokker masser af besøgende til! Læs mere på su-events.dk.